Preskočiť na obsah

MALOOBCHOD

Móda pre jeden žiarivý, účinný a výkonný tím.

Šaty robia človeka. Aj toto všeobecne známe a výstižné príslovie vyzdvihuje, ako veľmi dôležitý je jeden perfektne ušitý pracovný odev. Pretože sa podieľa nielen na identifikácii s podnikom, ale v prvom rade motivuje spolupracovníkov, a tým zvyšuje aj ich účinnosť.